Szczegóły oferty

Dostęp do sieci Internet - Warunki ogólne:

  • Aby korzystać z usługi dostępu do sieci Internet nie trzeba zamawiać żadnej innej usługi oferowanej przez ebox.pl
  • Brak jakichkolwiek limitów przy korzystaniu z usługi – podłączonych komputerów, przesyłania danych, itp.
  • Oferta skierowana jest do Konsumentów, to znaczy Abonentów nieposiadających nadanego numeru REGON
  • Sprawdź obowiązujące promocje